150 คำคม เปลี่ยนชีวิตให้ประสบความสำเร็จ. Wael El-Manzalawy

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Автор книги:
Категория произведения:
Литературная серия:
Издательство:
Год выпуска:
0
isbn:
9788893988292
“ความล้มเหลวสามารถทำลายคุณได้หากคุณอ่อนแอ แต่หากคุณแข็งแกร่งคุณจะทำลายความล้มเหลวได้” – เอล อัล-มานซาลาวี่ เพียงคำคมเดียวนี้ก็สามารถสรุปใจความทั้งหมดของหนังสือ หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย 150 คำคมจากนักคิดทั่วโลก

Лучшие книги жанра Личностный рост

Лучшие книги издательства Tektime S.r.l.s.