Методическо ръководство към курса по индиректна хипнотерапия. Юрий Синенко

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Автор книги:
Категория произведения:
Литературная серия:
Издательство:
Год выпуска:
0
isbn:
9785005148025
Ръководството е предназначено за лекари, психолози, психотерапевти и студенти от изброените специалности и които биха желали да прилагат методи, методически средства и инструменти на индиректната хипнотерапия, както:– подготовка на самия хипнотерапевт;– среща с пациента и подготовката му за хипнотерапия;– въведение в транса и задълбочаване;– прилагане на основни техники на хипнотерапия, за регресия на възрастта и работа с части от личността.Библиограф. – 27 авт.© Синенко Ю. А. 2020.

Лучшие книги жанра Общая психология

Лучшие книги издательства Издательские решения