La ignomínia de l'oblit. Carles Xavier Senso i Vila

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название:
Автор книги:
Категория произведения:
Литературная серия:
Издательство:
Год выпуска:
0
isbn:
9788491340447
El drama dels valencians deportats als camps de concentració nazis és ja conegut, però en aquest estudi es realitza des d'una mirada més concreta, tant des del punt de vista territorial –centrada en la comarca de la Ribera–, com vital, de l'experiència viscuda que s'ha recollit en un grapat de biografies. Es tracta d'una recerca que assumeix el paper de l'historiador en la transmissió i relleu de la memòria, tal com desitjaven els supervivents dels camps d'extermini que aspiraven, abans de desaparèixer, a passar-nos el testimoni com a guardians de la memòria. Un paper que els autors d'aquest llibre han reivindicat, incorporant el concepte «d'haver de recordar», aplicat ací a la memòria d'aquells valencians i valencianes que van sofrir la deportació i l'extermini després d'haver hagut d'abandonar la seua terra i marxar cap a l'exili.

Лучшие книги жанра Документальная литература

Лучшие книги издательства Bookwire