Els modificadors intraoracionals i interoracionals. Ricard Morant Marco

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Автор книги:
Категория произведения:
Литературная серия:
Издательство:
Год выпуска:
0
isbn:
9788437093949
En aquest treball ens proposem estudiar dues categories especialment problemàtiques. Ens referim a l'adverbi i a la negació, l'un considerat pels gramàtics una mena de calaix de sastre, l'altra, la història d'una absència. El nostre desig consisteix a fer l'anàlisi independent d'aquests elements, que tradicionalment apareixen inclosos dins l'apartat de l'adverbi.

Лучшие книги из серии Biblioteca Lingüísitica Catalana

Лучшие книги жанра Документальная литература

Лучшие книги издательства Bookwire