Таза ойлор Так сөздөр. Алымкан Камчыбековна Карбозова

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Категория произведения:
Литературная серия:
Издательство:
Год выпуска:
2019
isbn:
Бул китеп аркылуу өзүңө керектүү маалыматтарды кабыл алуу менен бирге:– ден соолуктун бузулуу себептерин түшүнүп, денени жакшы иштетүүчү сөздөргө көңүл бөлсөң болот- өзүңдүн мүнөзүңдү түшүнүп, өзүңдү кандай болсоң ошондой кабыл алып, өзүң менен өзүң ынтымакта болууга аракет жасасаң жаның тынч болмок- коркунучуңду кыймылдатуучу күч катары колдонуп, алдыга жашоого жылыш керектигине ынанса болооруна өзүңө өзүң түрткү болосуң- келген ойлордун маанисин түшүнүп, керексизинен баш тартууну тажрыйбаласаң да болот- учур чакта жашоонун сырлары жана тагдыр кантип бешенеге жазылаары жөнүндө түшүнүктөр айтылат.

Лучшие книги жанра Здоровье

Лучшие книги издательства ЛитРес: Самиздат